Volt egyszer egy fesztivál

2011 május 28-at írunk! Szombat, vészterhes nap, mert narancsjelzést adott ki az egész országra a meteorológiai Intézet. Mégis megyünk!Már kilenc előtt, nem fél kilenckor ott vagyunk, és rakodják a székeket és készül a terem a fesztivál számára. 130 széket kérünk, ilyen időben úgy sem sokan leszünk, mondom, és szétnézek. A hátsó folyosó tele képekkel, és a zsűri dolgozik, gyönyörű nyakláncok, népi szőttesek, festmények sorakoznak. S közben szállingóznak is az emberek. Máris ötvenen vagyunk. Tíz órára már hetven ember várja a megnyitót. Simon M. Veronika és Lovag Bornemisza Attila kiosztja a zsűrizett képeket, köszönti a képzőművészeket, szót emelnek a május 10-ki tárlatról és megköszönik a képzőművészek munkáit és elkezdődik a MŰSOR. Bornemisza Attila mondja el: Illyés Gyula: „ Egy mondat a zsarnokságról” című verset, majd Ihász-Kovács Éva költő szavalja a gyönyörű „Nem kell nekünk a más folyója” c. költeményt. Góg János lép a mikrofonhoz, aki költő, a Magyar Kultúra lovagja. Beszél a művészkör eddigi tevékenységéről és méltatja a kör Batsányi kultuszát, és mondja, hogy a körök erősítik a kulturális szellemet és elősegítik az emlékezésen kívül azt, hogy segítenek élni, és összefogják a művészetszerető embereket és ez nagy dolog! Nagy taps a jutalma és köszönik, hogy Csongrádról „elszaladt” megnyitni a fesztivált. Majd Lazarev Oleg Alekszandrovics előadóművész költő lép a mikrofonhoz és megkezdi a konferálást, köszönti a védnököket és megkezdődik a műsor. Györgyi Béla előadóművész emlékezik meg Cserhát Józsefről, szép verseivel és egy dallal örvendezteti meg a közönséget. Máris százan vagyunk néhány szék üres. Taps a jutalma és gördülékeny műsor révén szebbnél-szebb versek követik egymást. Fellép Lovag Semes - Bogya Eszter népi énekes és gitáros, hatalmas taps a jutalma és produkcióit még egyszer el kell mondania. Szép volt. Majd a Debreceni Asszonykórus következik nagyon szép magyar dalokkal, közben Kecskés Borbála előadóművész versmondása sarkallja a közönséget. Vastaps a jutalma. Újból az asszony kórus, nagy sikerrel, mert a közönség nem engedi el és végül a Székely himnusszal fejezi be műsorát. Mindenki feláll és közösen énekelnek. Utána Lovag Bornemisza Attila adja át a kórus vezetőjének a Batsányi-Cserhát Művész Kör „Art-díját”, ami érezhetően meghatja a kórust!
Újból Kecskés Borbála mondja el Ihász-Kovács Éva Libamese c, versét, Petneházy Kiss Bence költeményét és Bornemisza Attila versét, Kecskés Beatrix írását. Ismét nagy a siker. Borbála kitett magáért, hisz produkcióját éljenzés és nagy taps fogadja. Majd Varga Gábor mondd verseket (Bornemisza Attilától és magától) nagy sikerrel mutatkozik be a Zirci költő, utána testvére Varga Bence frenetikus bűvészmutatványai mozgatják meg a fantáziát. Szintén nagy sikerrel. Amit értékel a közönség. Persze újabb vastapssal. A szünet előtt még csángó dalokat énekel László Ildikó művésznő, igazi magyar ősi nyelven és következik a gyermekprogram: Pallagi Patrik versmondása nagyon sikeres, így lehet, hogy a taps mellett mindenki gratulált a fiatal embernek versmondásához. Ő Pallagi Zoltán lovag fia, aki elnökségi tagjuk. Majd Zágonyi Evelyn és Zágonyi Adrienn xilofonjátéka és versmondása zárja az első részt. (Siess Zsuzsa, Rédey Emilia ikonjait is megcsodáltuk, Koncz Eta, Simon M. Veronika, Kovács Imre, Holló Ila és sok képe került a falakra, és fényesebbé tették a fesztivált!)
Szünetben Bornemisza Mária és Asztalos Krisztina kiosztják a Délibáb folyóiratot. És képnézegetés után kezdődik a második műsorrész, ahol első számként: Lovag Ihász-Kovács Éva költő díjnyertes alkotását adják elő: „Horváth doktor” címmel, amely mű díjazott alkotásként az Erzsébetligeti Színházban, az Ascher - stúdió előadásában hangzott el. Előadók: Kecskés Borbála- Lovag Bornemisza Attila. Vastapsot érdemelnek, mert színészi szintet értek el. Persze Ihász-Kovács Éva zsenijét nem könnyű közvetíteni az ő impresszionista és szürrealista képeivel zsúfolt alkotások, jelenkori irodalmunk kiemelkedő, becses darabjai. Mint Márai és Kassák tanítványa, mára klasszikus íróként tartja számon a jelenkor.
És elkezdődik a tagok versmondása Debrecentől - Miskolcig-Szegedig és Győrig. Tokaji Márton, Pap Judit, Eszes Mária, Dömök Eliz, Dáma Erdős Anna, V. Hegedűs Zsuzsa, Kolák Edit, Szabó Irma, Mukli Ágnes, Willner Takács Margit, Dudás Margit Auróra , és sorolhatatlanul sok vers, előadó. Végül 16 órára elfogytak a művészek és búcsúzkodás, könyvek cserélése, újságok, beszélgetés. Bornemisza Attila elnök elköszön és alig várjuk- mondja, hogy újra találkozzunk! Szép volt, megint sokan és együtt voltunk. És ez a lényege mindennek, no meg a művészet szeretete…

(Tükör Magazin)

Deli Márta újságíró