Volt egyszer egy fesztivál a Batsányi Cserhát Művész Körben, ahol Dáma Ihász-Kovács Évára emlékeztünk

2013 november 16-ot írunk! Szombat, vészterhes nap, mert köd miatt narancsjelzést adott ki az egész országra a Meteorológiai Intézet. Mégis megyünk! Már fél kilenckor ott vagyunk, az Erzsébetligeti Színházban. Rakodják a székeket és készül a terem a fesztivál számára. 120 széket kérünk, ilyen időben úgy sem sokan leszünk, mondom, és szétnézek. A hátsó folyosó tele képekkel, és a zsűri dolgozik, gyönyörű nyakláncok, népi szőttesek, festmények sorakoznak. S közben szállingóznak is az emberek. Máris ötvenen vagyunk. Tíz órára már százhúsz művész várja a megnyitót. Lovag Bornemisza Attila kiosztja a zsűrizett képeket, köszönti a képzőművészeket, szót emelnek a májusi anyák napi fesztiválról, ahol még ott volt Dáma Ihász-Kovács Éva főtitkár és szavalt , de azóta
„ Belealudt a Mindenségbe”és ma az Ő emlékmegőrzésére készül a kör. Elkezdődik a MŰSOR. Balázsi Judit színművész beszél a művészkör eddigi tevékenységéről és méltatja a kör Batsányi kultuszát, és mondja, hogy a körök erősítik a kulturális szellemet és elősegítik az emlékezésen kívül azt, hogy segítenek élni, és összefogják a művészetszerető embereket és ez nagy dolog! Nagy taps a jutalma. Köszönti a megjelenteket, majd Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költőt kéri fel irodalmi megnyitóra. Baranyi Ferenc emlékezik meg Cserhát Józsefről, szép verseivel és Ihász-Kovács Éváról mesél, pályatársi emlékezetében elmondja, hogy ötven éve ismerték egymást és egy időben mentorkodott a mára már nagy költő Ihász-Kovács Éva felett, és tudja, hogy az ő halála nem zárta le sem a költészetét sem a kör munkáját, mert Bornemisza Attila a kitűnő költő a fia viszi tovább emlékezetét. Egy szép versével örvendezteti meg a közönséget. Bornemisza Attila kitünteti az „Életmű-díjjal” és a hozzá járó plakettel. Máris százötvenen vagyunk néhány szék üres. Taps a jutalma és gördülékeny műsor révén szebbnél-szebb versek követik egymást. Fellép Lovag Semes - Bogya Eszter fafaragó és népi énekes és gitáros, hatalmas taps a jutalma és produkcióit még egyszer el kell mondania. Szép volt. Ő is szép népművészeti-díjban részesül, az elnök adja át részére. Nagyon szép versek és dalok váltják egymást. Közben bejelentik, hogy Kecskés Borbála betegsége miatt nem tud ma részt venni a Gálán. Balázsi Judit színművész mond verseket. Vastaps a jutalma. Újból Bacsa Ferenc lép a mikrofonhoz és három gyönyörű dallal emlékezik meg Ihász-Kovács Éváról, nagy sikerrel, mert a közönség nem engedi el. Majd ő is megkapja az „ Életmű”- díjat. Mindenki feláll és közösen énekelnek. Utána Lovag Bornemisza Attila mondja el a „ Hunyadi” c, verset amellyel megemlékezik főtitkárunk hagyományára, aki mindig egy klasszikus költő versét mondta el.
Köszöntőt mondott: Chev. vitéz Török Ádám nagyperjel és ifj. Kovács Géza Tiszadada képviselője. Egy színdarab következik Napóleonról, címe: „Száműzetésben Elbán”. Tárkányi Imre egy felvonásos darabjának főszereplője: Bornemisza Attila, Balázsi Judit és Tárkányi Imre. Szintén nagy sikerrel. Amit értékel a közönség, újabb vastapssal. A „Debreceni csoport nagyon szép műsorát hallgatjuk, mindenki megtette a magáét, Tokaji Márton vezetésével: V. Hegedűs Zsuzsa és Orosz Piroska énekelt, verset mondott, Ludmann Sándor, Sarkadi Gyula, aki népdalt is énekelt. A szünet előtt még Bacsa Ferenc énekel, G. Orosz Piroska, versmondása nagyon sikeres. Megcsodáljuk Siess Zsuzsa, Fenyvesi András ikonjait is, Koncz Eta, Simon M. Veronika, Kovács Imre, Holló Ila és sok kép került a falakra, és fényesebbé tették a fesztivált!

Szünetben Bornemisza Mária és Asztalos Krisztina kiosztják a Délibáb folyóiratot és képnézegetés után kezdődik a második műsorrész, ahol első számként Dáma Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas előadóművész lép a mikrofon elé és csodálatos magyar dalokat, Wass Albert versét és a Miatyánk c. dalt énekli és közben emlékezik Ihász-Kovács Évára érdemeit és közös fellépésüket is elmondja, hisz számtalan közös estük volt, mert színészi szintet értek el. „ Persze Ihász-Kovács Éva zsenijét nem könnyű közvetíteni az ő impresszionista és szürrealista képeivel zsúfolt alkotások, jelenkori irodalmunk kiemelkedő, becses darabjai. Mint Márai és Kassák tanítványa, mára klasszikus íróként tartja számon a jelenkor”. Mesélte Kamilla, és büszkén elmondta, hogy ő is őriz néhány verset a drága Évától akit mélységesen szeretett! Dévai Nagy Kamilla részére 45 éves jubileumára megkapja az „ Örökös –Életmű díjat” a Batsányi-Cserhát Művész Körtől, mivel 34 éve ő is tagja a társaságnak. Hatalmas taps a jutalma. Balázsi Judit mond még verseket s elkezdődik a tagok versmondása Debrecentől - Miskolcig-Szegedig és Győrig. Tokaji Márton, Pap Judit, Eszes Mária, Dömök Eliz, Dáma Erdős Anna, V. Hegedűs Zsuzsa, Mukli Ágnes, Dudás Margit Auróra , és sorolhatatlanul sok vers, előadó. Végül 14 órára elfogytak a versek és Bornemisza Attila és Balázsi Judit kiosztják a díjakat!

Lovag Bornemisza Attila

Az oldal tetejére