2015


Madárdal és „Szeretetnap” Turán

2017. június 24-én, már negyedik alkalommal került sor a Cserhát Művészkör Turai – Nógrádi csoportjának „Szeretetnapi” rendezvényére Turán, az „Őszirózsa” Nyugdíjas Egyesület udvarán.

Mindenki nagy várakozással tekintett a rendezvény elé, hiszen előző nap viharos erejű széllökések emelgették az udvaron felállított sátrakat. Azonban a Fennebbvaló kegyes volt a rendezvény szervezőihez, a fellépő művészekhez és nem utolsó sorban az ország minden tájáról összesereglett közönséghez, hiszen szép időben, vidám hangulatban telt a szombati művész-ünnep.

A program a hagyományoknak megfelelően a zászlók bevonulásával kezdődött.

Az országos Cserhát Művészkör zászlaját Kascsák József festőművész társunk vitte, és Dáma Dezső Ilona költő, festőművész a művészkör titkára, Lovag Bornemisza Attila író, költő, esztéta, a művészkör elnöke és kedves felesége, Bornemisza Mária, aki a Művészkör Főmenedzsere, Lovag Vida Sándor, a Történelmi Szent Lázár Lovagrend elnöke és kedves felesége, Semes Bogya Eszter dalszerző, dalénekes, Németh Nyiba Sándor a Magyar Kultúra Lovagja, költő, dalszerző kísérte.

Az Országos Cserhát Művészkör Turai- Nógrádi Csoportjának zászlaját Tóth Valéria festőtársunk és Horváth Irén hagyományőrző tagozatvezető vitte és Tura város polgármestere, Szendrei Ferenc, Marinka Sándorné a „Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület” elnöke, Móré Lászlóné a „Őszirózsa” Nyugdíjas Egyesület titkára kíséretében.

Az országos művészkör zászlaját - hagyományt teremtve - Lovag Vida Sándor és felesége a lovagrend szalagjával ékesítette, jó munkát kívánva a művészkörnek a jövőben is.

Ezt követően a megnyitó és köszöntők következtek.

A Szeretetnapi rendezvényt – mint már évek óta – Tura város polgármestere Szendrei Ferenc úr nyitotta meg, beszédében kiemelve az együvé tartozás, az összefogás fontosságát, amelyet a Cserhát Művészkör évről – évre, a szeretet jegyében megrendezett programjai jól példáznak. Ezt követően a turai rendezvény szervezőinek, Marinka Sándornénak, Móré Lászlónénak, Könczöl Istvánnak, Éliás Marcsinak és V. Sándor Irén Ilonának munkájuk elismeréseképpen ajándékokat adott át.

Ezt követően Lovag Bornemisza Attila köszöntötte a jelenlévőket, a művészeket és a közönséget, megköszönve a szervezők és a rendezvény előkészítésében résztvevők hosszantartó áldozatos munkáját. Külön megköszönte Szendrei Ferenc polgármester úr sok – sok segítségét, amely a szervezésben, tárgyi és anyagi feltételek megteremtésében is megnyilvánult és átnyújtotta részére a „Cserhát Művészkör Díszpolgára” címet adományozó oklevelet.

Értékelve a helyi szervezők hosszantartó és áldozatos munkáját, V. Sándor Irén felterjesztésében Marinka Sándorné, Marinka Sándor, Móré Lászlóné, Könczöl István, Tóth Antal Istvánné, a Turai Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Tóth István a turai Galgamenti Mezőgazdasági Szövetkezet ügyvezetőelnöke, Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület dalköre, Éliás Marcsi festőművész, szaktanácsadó, Mátrainé Benke Mária iparművész, Mátrai István fotóművész, Sándor István József régiós csoport titkára festőművész, költő elismerő oklevélben részesült.

Ezt követően, Marinka Sándorné a turai „Őszirózsa” Nyugdíjas Egyesület elnöke, a közös munkát és összefogást méltatta és szokásához híven kedves, vidám szavaival jókedvre derítette a résztvevőket.

A Cserhát Művészkör Turai–Nógrádi csoportjának elnöke V. Sándor Irén bevezetőjében köszöntötte a megjelenteket és a minden egyéb negatív érzést kizáró szeretet fontosságáról beszélt, jó szórakozást és tartalmas napot kívánva mind a fellépő művészeknek, mind pedig a közönségnek.

Ezt követően a Cserhát Művészkör Turai–Nógrádi csoportjának titkára – a Szeretetnap szóvivője – Sándor István József vette át a szót, felvázolva a Szeretetnap programját. A technikai háttér és hangosítást Sára Gábor végezte, nagy hozzáértéssel és kiváló műszaki felszereltséggel.

Az első szépséges műsorszám a palóc vidékre jellemző hagyományos népviseletben és hangzásban a „Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület” dalkör előadásában hangzott el, nagy sikert aratva. A hagyományőrző dalkör galgamenti és turai népdalokat adott elő. Minden énekes iparművészeti ajándékot kapott emlékbe, melyet a régiós csoport iparművésze Mátrainé Benke Mária készített.

Ezután kedves momentum következett, nevezetesen a Turai- Nógrádi Művészkör utánpótlás palántáinak a „Kis Piktoroknak” a méltatása és elismerése. Dáma Dezső Ilona Anna az országos Cserhát Művészkör titkára és Tóth Valéria festőművész a „kis piktorok” mentora Májai Alexandra Boglárka, Májai Liliána Angelika, Ritli Nóra részére ajándékot és emléklapot adott át, további lelkes alkotómunkát kívánva a jövő generációjának munkájukhoz, mely váljon igazi kiteljesedéssé. A gyerekek közösen állítottak ki a felnőtt alkotókkal. A továbbiakban az udvaron gyermeksarok várta rajz és ropogtatnivaló lehetőséggel a kis alkotókat.

Könczöl István a helyi nyugdíjas egyesület elnökhelyettese, néhai Dáma Ihász Kovács Éva - a Cserhát Művészkör alapítójának versét adta elő, mély átéléssel és az alapító költőnő iránt érzett tisztelettel.

Genetheim Richárd énekművész, zeneszerző, dalíró, színházigazgató, és Aaminah Szabó Ágnes táncművész, költő közös produkciójukkal kápráztatták el a közönséget, vidám és egyben megható hangulatot teremtve. Genetheim Richárd a Nyomorultakból, a Cook kapitány című - nemzetközi sikert aratott –saját musical szerzeményéből adott elő egy dalt és meglepetésként Aaminah Szabó Ágnes szövegére írt egyik szerzeményét. Genetheim Richárd csodálatos csengésű tenorja betöltötte az egész teret. Vastaps ajándékkal köszönte meg a közönség szép és tartalmas produkciójukat. Könnyes szemek csillogtak az egyedülálló előadás után.

Bartók Anikó a régiós irodalmi tagozat vezetője - keletkezését tekintve a Kr. u. 410- 460 közötti időszakra becsült - „Hun Miatyánkot” adta elő, avatott módon, lélek emelő pillanatokat szerezve.

Sokoldalú művészünk, Lovag Németh Nyiba Sándor költő, zeneszerző, birkózó olimpikon, harcművész Európa- és Világbajnok, a szabadfogású birkózó válogatott hajdani edzője, a Magyar Kultúra Lovagja megzenésített verseiből halhattunk egy csokorra valót. Németh Nyiba Sándor az életből és a birkózó világból vett történeteivel, dalaival egy olyan világba engedett bepillantást, amelynek tanulságai mindannyiunk számára nagyon érdekesek és tanulságosak voltak. Arra pedig senki sem számított, hogy dalait egy feketerigó éneke fogja kísérni, vidámságot és sajátságos művészi élményt teremtve.

Sándor István József festőművész és költő saját versét ritmikus, dallamos hangzással, színészi tehetséggel mutatta be, általános tetszést aratva.

Dáma Semes Bogya Eszter Prima Primissima díjas dalénekes, fafaragó művész, népgyógyász a tőle megszokott szerénységgel és átéléssel adta elő a magyar lelket felemelő, mély gondolatiságú dalait. Zenekíséretül ő egy gerle madár hangját kapta, szakrális hangulatot teremtve előadásának.

Dáma Dezső Ilona Anna író, költő, festőművész az ősök és az Édesanyja emlékét felidéző szeretően fájdalmas verset adott elő, könnyeket csalva a közönség szemébe.

Nagy Péter Sebastián zeneszerző, klarinétművész, színész és Aaminah Szabó Ágnes táncművész, költő közös előadásukkal vidám hangulatot teremtettek. Nagy Péter Sebastian kihasználva a közbejött átmeneti technikai szünetet, színészi képességeit csillogtatva történetekkel szórakoztatta a tisztelt publikumot. Ennek köszönhetjük azt is, hogy kiderült, hogy a Szeretetnap legtávolabbról érkezett vendége Lovag Anatole Hongrois író, zeneszerző volt, aki Németországból, Hamburgból látogatott el Turára. Sebastian klarinét zenéje felemelő és magával ragadó volt. Cselszton dallamait Aaminah Szabó Ágnes tánca kísérte, bemutatva Aaminah zenei és táncművészi sokoldalúságát.

Lelki támaszt, útmutatót kaptunk Dáma Szilágyi Kis Margit költő és fotóművésztől előadott versein keresztül. Gondolatébresztő versei simogatták a lelkünket.

A nagyon várt Bacsa Ferenc előadóművész, operaénekes, zeneszerző csodálatos dalait Aaminah Szabó Ágnes táncművész, költő kísérte táncával. Felejthetetlen koreográfiát adott elő táncosunk. A műsoruk alatt a kert fái, átvéve a tánc ritmusát, bólogattak és finom integetéssel jelezték tetszésüket, örömüket. Az élő természet együtt táncolt vele. A közönség pedig együtt énekelt Bacsa Ferenccel, eggyé olvadva a dalok varázsában kiváló művészünkkel. Vastaps és „brávózás” a jutalom. A visszatapsolt Bacsa Ferenc, és a tőle megszokott szerénységgel és művészi átéléssel adott egy ráadás dalt a kedves nézők örömére.

A kánikula által elpilledt, de a műsor által felvillanyozódott közönség örömmel fogadta az ebédet és a hozzávaló vérfrissítő italokat. Az ebéd finomsága, a testnek adott lakoma erősítette a jelenlévők lelkesedését és erőt adott a folytatáshoz. Marinka Sándornénak – a Parlament nyugalmazott főszakácsának - és segítőinek finom étele megint sikert aratott. Örömmel mondhatjuk, hogy az ebéd sikerét jelzi, hogy repetákból sem szenvedtünk hiányt. A felkért társadalmi segítők örömmel és mosolyogva hordták a tányérokat, örülve a sikernek és annak, hogy a vendéglátás megint nem hagyott kívánnivalót maga után. A szünetben – két helységben és az udvaron - lehetőség nyílt a Cserhát Művészkör alkotói által kiállított festmények, grafikák nép- és iparművészeti alkotások megtekintésére, illetve CD-k és irodalmi művek vásárlására.

Az állandó kiállítók (Kascsák József, Éliás Marcsi, Gregusné Lujza, Csiszár Erzsébet, Marinka Sándorné, Móré Lászlóné, Dr. Orbán Orsolya, Mátrainé Benke Mária, V. Sándor Irén Ilona, Tóth Valéria, Sándor István József) mellett a Szeretetnapra elhozták a munkáikat Palzs Tar Ildikó textilszobrász, és Zsólyominé Kis Mária festőművész Jászfényszaruról. Solymárról Tamás Enikő festőművész, költő, Aszódról pedig Horváth Irén hagyományőrző tagozatvezető és unokái mutatták be munkáikat.

A finom ebédet követően a test megnyugodott, de a lélek kívánta a további folytatást.

Lovag Bornemisza Attila író, költő, esztéta, az országos művészkörünk elnöke közkívánatra elmondta „Hetedik szoba” című versét. A közönség kuncogása és elismerő tapsa mutatta a vers sikerét.

Semes Bogya Eszter előadásának második részében is, szép énekek és az igaz magyarságot hirdető dalok hangzottak el. Dalai együtt szárnyaltak a közönséggel és egy gerle búgó hangjával.

Ezután Pataki Pál költő - a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke - szeretetről írt gondolatai és versei következtek, amelyet a költő, majd kedves felesége tolmácsolt. Az ötvenedik házassági évfordulójukra írt vers, amelyet a feleség Erzsike adott elő külön élményt jelentett. Meghatódottság lett úrrá a sátrak oltalmában, a csendben és a gondolatok bűvöletében. Ötven év együtt, és még mindig él a szeretet!

Külön kérésre, hanghordozóról hallhattuk néhai Dáma Ihász - Kovács Éva a Cserhát Művészkör alapító főtitkárának szavait, a „Celi búcsú” című balladáját saját előadásban. A lélek zokogott a ballada hallatán. Ez a valódi szeretet, amely példát ad nekünk késői utódoknak.

Lovag Németh Nyiba Sándor versei, zeneszámai záróaktusként hangzottak el. Mindenki örömére tréfás ajándékozás következett, a feltett kérdés az volt, hogy ki a legidősebb résztvevő? Egy bátor, korát meg nem tagadó hölgy, zenés cd-t kapott ajándékba. Így megtudhattuk, hogy ki a legidősebb és ki a legfiatalabb. A három hónapos Német Nyiba Franciska volt a legfiatalabb, aki elkísérte anyukáját és apukáját a szeretet napi ünnepre, és a zenére lábaival, kezeivel diktálta a ritmust.

Az irodalmi délutánon verset adott elő Bartók Anikó költő, a régiós csoport irodalmi tagozatvezetője, Drottlef Zoltán költő, és Lovag Bornemisza Attila költő, író, esztéta, akinek a „Kereszténység kialakulása” c. előadásából kaphattunk részletet. Szereplésük és kutatómunkájuk nagy elismerést és tapsot kapott. Irodalmi és vallástörténeti előadásuk méltó befejezése volt a madárdallal és szellősuhogással színesített napnak.

Igaz ezt követően a szervezőkre és a segítőkre még sátorelbontás és rendrakás várt, de este nyolc órára már elcsendesedett a Szeretetnap helyszíne és a madárdal. Hazamentek a leányok és a legények.

V. Sándor Irén Ilona


Az oldal tetejére