2015


2016. Salgótarján - Művészkör bemutatkozása

A Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület érdekesnek ígérkező rendezvényre hívta tagságát szeptember 7-én, a civil ház előadótermébe. Fővárosi vendégeket vártunk, s tolmácsolásukban sok érdekes információhoz jutottunk művészi tevékenységükről, s gyönyörű versek, énekek, zeneszámok nyújtottak csodálatos élményeket. A bő kétórás együttlét nem egyszerűen teljesítette a hallgatóság várakozását, hanem jelentősen túl is szárnyalta azt.
Salgótarján. A Batsányi-Cserhát Művészkör elnöke, lovag Bornemisza Attila, a Művészkör két művésznője - Bartók Anikó költő és dáma Semes-Bogya Eszter énekes-zenész-szobrász művész - szereplésén keresztül nem csupán az országos szervezésű Művészkör létezésével, hanem több száz fős tagságának alkotó munkásságával ismerkedtünk meg.
Vendégeink képet adtak az együttes névadójáról és alapítóiról: Batsányi Jánosról, Cserháti Józsefről, Ihász Kovács Éváról, több ízben saját verseiken keresztül Szóltak az együttes tagságának szervezéséről országos jó hírük folyamatos növekedéséről, elismertségükről, bemutatták publikációs munkájukat, a Délibáb című színes, reprezentatív folyóiratukat és másokat.
Megismerkedtünk lovag Bornemisza Attila - alapképzettségét tekintve újságíró - költészetének fejlődésével, benne édesanyja Ihász Kovács Éva - aki három évvel ezelőtt elhunyt - és nevelőapja, Cserháti József nevelő hatású törekvéseivel; az utóbbi időszakban az immár nagy egyesület vezetésével járó, megnövekedett felelősségével...
Megismertük a Történelmi, Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend tevékenységét, e nemzetközi szervezethez tartozással járó áldozatos, önzetlen munkával Lovag Bornemisza Attila ma alkotó ereje tejében lévő, nyíltszívű, nagy munkabírású elnöke a Batsányi-Cserhát Művészkörnek.
Bartók Anikóval főként szép verseinek felolvasása révén ismerkedtünk, de hallottunk egy korábbi, súlyos betegségéről és abból történt gyógyulásáról "civil" foglalkozásként kórházi ápolónői életéről. Utóbbit - csakúgy, mint verseit - átszövi a szeretet, az önzetlenség. Nagy elismerést szerzett számára az a kezdeményezés, amelyet anyagi gondokkal küzdő munkahelyének megsegítésére indított: jótékonysági rendezvények sorozatával milliós támogatást nyújthatott a kórháznak, az ott ápolt betegek gyógyulásának segítéséhez.
Szintén áldozatos, önzetlen tevékenységéről szólt a sokoldalú művész, a gyönyörű hangú, énekszámokat előadó Semes-Bogya Eszter. Gitár-játéka, az előadott számok során meghallgatott, költőtársak megzenésített versei, de saját szerzeményű zeneszámok is bizonyították, milyen jól bánik kedves hangszerével, gitárjával. Érdekes kis történet szólt a szobrászat "iskolájáról": asztalos édesapjától már kislányként "eltanulta" a véső, a kalapács és más szerszámok használatát. Ma számos szobra dicséri sokoldalú munkásságát.
Így zajlott hát az értékes, kedves rendezvény.
Nem puszta udvariasságnak hatott a házigazdái "köszönjük" zárszavát kísérő gondolata: Vendégeink szereplésének közös jellemzője volt a szeretet amellyel verseik, dalaik, információik egyaránt jellemezték a délutánt, s áthatották mindnyájunk hangulatát, érzéseit.

dr. Ujlaky István
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület pártoló tagja


(A fenti cikk a Nógrád Megyei Hírlapban jelent meg 2016.09.16-én, "Művészkör bemutatkozása" címmel)


Az oldal tetejére